Proje

Content:
SASME+ fikri ve hikâyesi
SASME+ faaliyetleri ve ürünleri
SASME+ hedefleri
SASME+ kalbi (Avrupa Yaşlı Kartı)

Bu proje yaşlıların veya SASME+‘nın etkinleştirilmesini teşvik eden sosyal kampanyaların hizmetinde sivil medya projesi, bir dizi proje faaliyeti ve ürünü aracılığıyla yaşlıların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını teşvik etmek için kurumsal koşullar yaratmayı amaçlayan bir Erasmus+ projesidir.

SASME+ fikri ve hikâyesi

Avrupa Yaşlı Kartı programı, Avrupa’daki yaşlılar için bir fayda programıdır. Bu kampanyanın fikri, 2000’den fazla işletme ve kuruluşun yaşlılara indirimler sunduğu, hane bütçesini yönetmede ve daha fazla ürün, hizmet ve aktiviteyi onlar için erişilebilir hale getirmede onları desteklediği Polonya’da doğmuştur. Şu anda 350.000’den fazla yaşlı, “Avrupa Yaşlı Kartına” eşit olan Ulusal Yaşlı Kartının sahibidir.

İki ERASMUS+ projesi kapsamında Avrupa ülkelerine yayılan Yaşlı Kart Programı şu anda Türkiye, Bulgaristan, Slovenya ve İtalya’da (Sardunya) yaşam bulmaktadır. Program ayrıca 2017-2019 yıllarında Almanya, Litvanya, Romanya’da gerçekleştirildi.

SASME+ faaliyetleri ve ürünleri:

 • Avrupa Yaşlı Kartı (AYK) programı – Kuruluşlar için SASME + araç takımı
 • Avrupa Yaşlının Sesi – web portalı
 • SASME+ Eğitim programı
 • Avrupa Yaşlıların Sesi Dergisi
 • Ortak ülkelerde AYK’yi başlatan çarpan etkinlikleri
 • STK’lar için çarpan etkinlikleri semineri
 • Ortak personel eğitimi

SASME+ hedefleri:

 • Paydaşları Avrupa kıdemli kart kampanyasına dahil ederek yerel makamlar, üçüncü sektör, iş dünyası ve yaşlılar arasındaki işbirliğini güçlendirmek
 • Avrupa Yaşlıların Sesi Dergisi’ni düzenleyerek ve aynı adı taşıyan web portalı oluşturarak sivil medyanın rolünü ve etkisini artırmak
 • Ortak kuruluşları ulusal düzeyde SASME+ programının destekleyicileri rolüne hazırlamak
 • SASME+ Eğitim programı aracılığıyla yaşlılar arasında okuryazarlık, dijital ve vatandaşlık yetkinliklerini şekillendirmek
 • Yaşlıların Avrupa Yaşlı Kartı aracılığıyla ürün ve hizmetlere erişimini iyileştirmek
 • Yaşlıların olumlu imajını şekillendirmek
 • Yaşlanma konusunda toplumu bilinçlendirmek

SASME+ kalbi (Avrupa Yaşlı Kartı)

 • Kart, yaşlıların ekonomik desteğini, sosyal aktivasyonunu ve eğitimini amaçlamaktadır
 • Kampanya, yaşlıları AYK kampanyasında ve medyada gönüllü çalışmaya hazırlamaya yönelik eğitimleri içermektedir.
 • Kampanya aynı zamanda işletmeleri ve yerel yönetimleri eğitmeye yönelik faaliyetleri de içermektedir.
 • “Yaşlı Dostu Belediye Belgesi” ve “Yaşlı Dostu İşletme Belgesi” ile kurum ve kuruluşlarda Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Destekleyecektir.