Categories
Kampanje

Starost zahteva akcijo

By Editor Slovenia

OZN je 1. oktober proglasil za svetovni dan starejših. V preteklem letu so ta dan v 56 državah obeležili z aktivnostmi, ki potekajo v okviru svetovne kampanje Starost zahteva akcijo (Age Demands Action – ADA). Kampanja ADA je globalna civilnodružbena iniciativa, ki poteka že pet let.

Kampanj, ki jo v sodelovanju z lokalnimi partnerji vodi britanska nevladna organizacija Help Age International, se je pridružila tudi Slovenija. Aktivnosti vodi  Slovenska filantropija v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Sodelujoče organizacije starejše prepoznavajo kot specifičen in ranljiv, pogosto žal spregledan segment prebivalstva, ki potrebuje prilagojene rešitve in pozornost tako države kakor lokalne skupnosti. Aktivnosti v okviru kampanje potekajo po načelu starejši za starejše: starejšim državljanom želi omogočiti, da z lastnim glasom politikom in drugim odločevalcem v pristojnih ustanovah predstavijo aktualne težave, s katerimi se soočajo v svojem okolju, in obenem predlagajo konkretne in uresničljive rešitve, ki temeljijo na njihovih potrebah, željah in pričakovanjih.

Več o kampanji ADA

Eden izmed osrednjih ciljev kampanje ADA je opomniti oblikovalce pristojnih politik (kakor tudi širšo javnost), da starejši s svojim izkušnjami, znanjem, skrbjo za bližnje in za skupnost predstavljajo nenadomestljiv razvojni vir, ki pa vse prepogosto ostaja prezrt in neizrabljen. Starejši sodijo med najbolj ranljive in najrevnejše skupine prebivalstva. Problematike, povezane s skrbjo za starejše, občasno obravnavajo  tudi slovenski mediji, zelo malo medijskega prostora pa je posvečeno vprašanjem povezanim z aktivnim vključevanjem  starejših v življenje in razvoj tako lokalne skupnosti, kakor tudi širše družbe.