Categories
Kampanje

Starejšim prijazna šola

By Editor Slovenia

Seniorjem prijazna šola je kampanja organizirana v okviru mednarodnega projekta Seniors for Education (v nadaljevanju SFE), sofinanciranega z evropskimi sredstvi, ki se izvaja v programu Erasmus+. Projekt koordinira organizacija MANKO iz Poljske, partnerji projekta pa so CIK Trebnje Slovenija, I&F Irska in ELHEM Turčija.

Namen projekta SFE je vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja za izboljšanje socialne in družbene vključenosti starejših v lokalni skupnosti in ozaveščanje o starosti. Starejše želimo aktivno vključiti v družbeno dogajanje in jih spodbuditi k vseživljenjskemu učenju. Omenjeni cilj želimo doseči s pomočjo kampanje Seniorjem prijazna šola, v okviru katere bomo starejše usposobili za vlogo ambasadorjev kampanje in izvajanje šolskih delavnic.

S kampanjo ciljamo na:

  • razvoj kompetenc starejših za izvajanje delavnic za podporo šolam pri oblikovanju znanj in odnosa mladih do starosti
  • razvoj kompetenc starejših za promocijo in trženje kampanje in vzpostavitev močne mreže Seniorjem prijazne šole
  • izboljšanje kompetenc ravnateljev in učiteljev na področju medgeneracijskega sodelovanja in izobraževanja
  • oblikovanje tolerance in spoštovanja človekovih pravic med učenci in zaposlenimi na šoli
  • oblikovanje kulturnih in socialnih kompetenc med učenci
  • spodbujanje vrednot kot so odprtost, toleranca, spoštovanje, itd.

V okviru kampanje nameravamo usposobiti 15 starejših od 65 let (v vsaki partnerski državi). Seniorji se bodo usposobili za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, pripovedovanje zgodb v izobraževalne namene in razvijali socialne kompetence (komunikacija, poslušanje, empatija, itd.).

Z usposabljanjem seniorjev nameravamo začeti jeseni.  V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje in bi se kampanji radi priključili, nas lahko kontaktirate na telefonski številki 07 34 82 100 ali nam pišete na naslov info@ciktrebnje.si.