Postanite starejšim prijazna občina

Vsebina:
Kaj je ESC (Evropska kartica starejših)?
Kdo lahko sodeluje?
Kakšne so prednosti?
Kako lahko sodelujemo?
Ali sodelovanje stane?
Paketi in ponudba

Kaj je ESC (Evropska kartica starejših)?

Evropska kartica starejših (ESC) je program ugodnosti za starejše v Evropi. Cilj programa je socialna aktivacija in izobraževanje oseb, starih 60 let in več, o osnovnih pravilih gospodinjskih financ, varnosti, novih medijih, zdravstvenem varstvu itd.

Zamisel o tej kampanji se je rodila na Poljskem, kjer že več kot 2000 podjetij in subjektov ponuja popuste starejšim, jih podpira pri upravljanju gospodinjskega proračuna in jim omogoča dostop do več izdelkov, storitev in dejavnosti.  Več kot 350 000 starejših je trenutno imetnikov nacionalne Kartice starejših, ki je enaka Evropski kartici starejših. Ena od vodilnih pobud v okviru programa ESC je kampanja Starejšim prijazna občina, ki vabi lokalne samouprave k skupnemu sodelovanju v podporo lokalni skupnosti.

V okviru dveh projektov ERASMUS+ se je program Senior Card razširil na evropske države in je zdaj prisoten v Turčiji, Bolgariji, Sloveniji in Italiji (Sardinija). Program se je v letih 2017-2019 izvajal tudi v Nemčiji, Litvi in Romuniji.

Kdo lahko sodeluje?

Vsaka občina se lahko vključi v program Evropske kartice starejših in pridobi certifikat Starejšim prijazna občina.

Kakšne so prednosti?

  • Podoba Starejšim prijazne občine – certifikat in znak starejšim prijazne občine.
  • Aktiviranje starejših in lokalnih podjetij – spodbujanje lokalnega gospodarstva.
  • Promocija in razširjanje dejavnosti v okviru občinske politike za starejše v reviji Evropski glas starejših ali na spletnem portal.
  • Večje zanimanje lokalnih podjetnikov za srebrno gospodarstvo in potrebo po skrbi za starejše.
  • Dostop do drugih kampanj, ki jih organizirajo organizatorji kampanje.
  • Medijsko pokroviteljstvo civilnih medijev, ki so jih ustvarili združenje MANKO in partnerji, kot sta revija in spletni portal Evropski glas starejših.
  • Podpora pri izvajanju kampanje na lokalni ravni: številne kartice ugodnosti, ki se bodo razdelile starejšim, usposabljanje osebja, vključenega v kampanjo, promocijsko in informativno gradivo, promocija kampanje: revije European Senior Voice.
  • Občina postane znana kot lokalna samouprava, ki želi podpirati državljane in lokalno družbo.

 Kako lahko sodelujemo?

Vsaka občina, ki jo zanima aktivacija starejših v lokalnem okolju, je lahko partnerica kampanje Evropska kartica starejših ter Starejšim prijazna občina.

Za sodelovanje v programu in pridobitev naziva Starejšim prijazna občina je mesto/občina pozvana, da sprejme določila sporazuma Starejšim prijazna občina, v katerem sta opredeljeni vlogi obeh partnerjev – organizatorja na državni ravni in občine.

Obseg sodelovanja se lahko od občine do občine razlikuje, vendar velja nekaj osnovnih pravil.

ORGANIZATOROBČINA
Medijsko pokroviteljstvo revije ali spletnega portal Evropski glas starejših https://seniorsvoiceplus.eu/ na dogodkih za starejše, ki jih organizira občina.V sodelovanju z organizatorjem projekta Starejšim prijazna občina in Evropsko kartico starejših organizirajte dogodek ob začetku kampanje ESC, imenovan Inauguracijski dan programa Evropske kartice starejših v mestu ……………………….., in na dogodek povabite starejše, lokalne podjetnike in medije.
Podelitev naziva Starejšim prijazna občina in promocija občine kot take.Kritje stroškov, povezanih z udeležbo predstavnika organizatorja, pripravo predstavitve in dodatnega gradiva, potrebnega za izvedbo otvoritvenega dogodka (ne velja za pilotno fazo v okviru programa Erasmus+).

Partnerju zagotovi začetni paket kartic ugodnosti za starejše in promocijsko gradivo (brezplačno samo v pilotni fazi v okviru projekta SASME+).
Povabiti lokalna podjetja z območja delovanja partnerja, da se pridružijo programu ESC s ponudbo paketov, popustov in promocij po predložitvi evropske kartice starejših.
Soorganizacija dneva odprtja programa Kartica ugodnosti v občini in izročitev certifikatov partnerja programa že zainteresiranim podjetjem in povabilo prisotnim podjetnikom, da se pridružijo evropskemu programu KArtica ugodnosti.Namestitev logotipa Evropski glas starejših/Evropska kartica starejših in Starejšim prijazna občina na promocijsko gradivo partnerjev ali njihovih projektov (letak, plakat, vabila, spletna stran) v zvezi z ukrepi, povezanimi s politiko starejših.
Arhiviranje in varovanje prijavnih obrazcev za sodelovanje v programu ESC, ki so jih poslali zainteresirani seniorji in podjetja, ki častijo ESC, in ki jih je posredoval partner.Objava vsaj enega besedila (stran A4/članek na spletu) o občini ………………….. v reviji ali na spletnem portal Evropski glas starejših.
Posodabljanje baze podatkov o podjetjih, ki podpirajo ESC, na spletnem portalu ESV.Distribucija revije Evropski glas starejših med starejše v občini (v letu 2021)
Zagotovitev dodatnega tiska kartic (po potrebi) na stroške občine.Kritje stroškov tiskanja potrdil za podjetja in nalepk za označevanje prostorov partnerskih podjetij (ne velja za pilotno fazo projekta SASME+).
in večin več

Za več informacij o določilih o sodelovanju se obrnite na koordinacijsko organizacijo v partnerski državi.

Ali sodelovanje stane?

POMEMBNO OBVESTILO!

Program Evropske kartice starejših se pilotno izvaja leta 2021 v Turčiji, Sloveniji, Bolgariji in Italiji (Sardinija) v okviru projekta SASME+, ki se izvaja v okviru programa ERASMUS+.

Do konca leta 2021 lahko občine v programu sodelujejo brezplačno. Vsa podporna gradiva bodo zagotovili organizatorji kampanje v partnerskih državah.

(v pilotni fazi je število sodelujočih organizacij omejeno)

V program Kartica ugodnosti je že vključenih več kot 160 občin. V okviru treh paketov sodelovanja vam lahko ponudimo različne podporne dejavnosti, s katerimi bo vaša občina postala prijaznejša do starejših.

Spodaj si oglejte našo ponudbo ali prenesite ponudbo.


Prenesite ponudbo


PAKETI ZA PODJETJA IN SUBJEKTE

OSNOVNI PAKET

STANDARDNI PAKET

NADALJEVANJE PROGRAMA (naslednja leta)

• Izdelava evropske kartice starejšega (nacionalna različica) z arhivskimi dokumenti z osebnimi podatki udeležencev programa v skladu z zakonskimi predpisi (paket 500 kosov).
• Brezplačno sodelovanje podjetij iz partnerskega mesta v programu
• Gradivo – (potrdilo, nalepke) za lokalna podjetja in njihovo pošiljanje v podjetja ali pisarne.
• 50 kosov publikacije European Senior Voice
• (2 izdaji v letu 2021).
• Brezplačna udeležba seniorjev iz partnerskega mesta na letnih nacionalnih seniorskih prireditvah v Krakovu in drugih prireditvah, ki jih organizira MANKO (neobvezno).
• soorganizacija otvoritve programa v mestu
• Promocija mesta kot Starejšim prijazne občine v glasilu Evropski glas starejših in drugih medijskih nosilcih (spletni portali, www, facebook, mailing).
• Celoletno pridobivanje novih podjetij, ki podpirajo nacionalno Kartico starejših na Poljskem in v tujini.
• Sodelovanje mesta v kampanjah, ki jih organizira partnerska organizacija, a.o., na področju ozaveščanja potrošnikov, življenjskega sloga, zdravja in aktivacije.
1500 EUR(neto)
Dodatna naročila
• Dodatno naročilo lokalne izdaje Evropske kartice (z imenom mesta) z arhivskimi dokumenti z osebnimi podatki udeležencev programa v skladu z “GDPR” (paket 500 kosov) – 400 EUR.
• Dodatno naročilo enega članka za promocijo mesta (1 stran A4) v glasilu European Senior Voice, ki se distribuira v PL, TR, BG, SLO – 400 EUR.
• – Dodatno naročilo 50 kosov revije Evropski glas starejših (2 izdaji v letu 2021) – 100 EUR

• Izdelava Evropske kartice starejših (nacionalna različica) z arhivskimi dokumenti z osebnimi podatki udeležencev programa v skladu z zakonskimi pravili (paket 1000 kosov).
• Brezplačno sodelovanje podjetij iz partnerskega mesta v programu
• Gradivo – (potrdilo, nalepke) za lokalna podjetja in njihovo pošiljanje v podjetja ali pisarne.
• 100 kosov glasila Evropski glas starejših
• (2 izdaji v letu 2021).
• Brezplačna udeležba seniorjev iz partnerskega mesta na letnih nacionalnih seniorskih prireditvah v Krakovu in drugih prireditvah, ki jih organizira MANKO (neobvezno).
• Soorganizacija inavguracije programa v mestu
• Promocija mesta kot Starejšim prijazne občine v glasilu Evropski glas starejših in drugih medijskih nosilcih (spletni portali, www, facebook, mailing).
• Celoletno pridobivanje novih podjetij, ki podpirajo nacionalno Kartico starejših na Poljskem in v tujini.
• Sodelovanje mesta v nacionalnih kampanjah, med drugim s področja ozaveščanja potrošnikov, življenjskega sloga, zdravja in aktivacije.
• Dodatno naročilo enega članka za promocijo mesta (1 stran A4) v glasilu European Senior Voice, ki se distribuira v PL, TR, BG, SLO.
1 999 EUR (neto)
Dodatna naročila
• Dodatno naročilo lokalne izdaje Kartice starejših (z imenom mesta) z arhivskimi dokumenti z osebnimi podatki udeležencev programa v skladu z “GDPR” (paket 500 kosov) – 400 EUR.
• Dodatno naročilo 50 kosov revije Evropski glas starejših (2 izdaji v letu 2021) – 200 EUR.

• Vzdrževanje sodelovanja mesta v programu Starejšim prijazna občina.
• Arhiviranje in varovanje poslanih obrazcev vlog imetnikov nacionalne Kartice starejših v lokalni izdaji in podjetij, ki podpirajo nacionalno Kartico starejših.
• Arhiviranje in varovanje v enem letu poslanih dokumentov z osebnimi podatki udeležencev Programa(obrazci starejših) in podjetij, ki podpirajo Evropsko kartico starejših.
• Brezplačno sodelovanje novih podjetij iz partnerskega mesta v programu.
• Gradivo – (certifikat, nalepke) za lokalna podjetja in njihovo pošiljanje v podjetja ali pisarne.
• 50 kosov nacionalne revije Senior Voice
• (6 izdaj na leto).
• Promocija mesta kot starejšim prijaznega mesta v nacionalni reviji Glas starejših in drugih medijih (www, facebook, mailing).
• celoletno pridobivanje novih podjetij, ki podpirajo nacionalno Kartico starejših na Poljskem in v tujini.
• Obveščanje o nacionalnih kampanjah, med drugim s področja ozaveščanja potrošnikov, življenjskega sloga, zdravja in aktivacije.
599 EUR (neto)
Dodatna naročila
• Dodatno naročilo lokalne izdaje Kartice starejših (z imenom mesta) z dokumenti za arhiviranje z osebnimi podatki udeležencev programa v skladu z “GDPR” (paket 500 kosov) – 400 EUR.
• Dodatno naročilo enega članka za promocijo mesta (1 stran A4) v glasilu Evropski glas starejših, ki se distribuira v PL, TR, BG, SLO – 400 EUR.
• – Dodatno naročilo 50 kosov nacionalne revije Glas starejših (2 izdaji v letu 2021) – 100 EUR.