Postanite NVO partner

Vsebina:
Kaj je ESC (Evropska kartica starejših?
Zakaj k sodelovanju vabimo NVO?
Kaj so prednosti?
Kakšna je vloga partnerjev?
Kako lahko sodelujemo?
Ali sodelovanje stane?

Kaj je ESC (Evropska kartica starejših)?

Evropska kartica starejših je program ugodnosti za starejše v Evropi. Cilj programa je socialna aktivacija in izobraževanje oseb, starih 60 let in več, o osnovnih pravilih gospodinjskih financ, varnosti, novih medijih, zdravstvenem varstvu itd.

Zamisel o tej kampanji se je rodila na Poljskem, kjer že več kot 2000 podjetij in subjektov ponuja popuste starejšim, jih podpira pri upravljanju gospodinjskega proračuna in jim omogoča dostop do več izdelkov, storitev in dejavnosti. Več kot 350 000 starejših je trenutno imetnikov nacionalne kartice starejših, ki je enaka Evropski kartici starejših. Ena od vodilnih pobud v okviru programa ESC je kampanja Starejšim prijazna občina, ki vabi lokalne oblasti k skupnemu sodelovanju v podporo lokalni skupnosti.

V okviru dveh projektov ERASMUS+ se je program Kartica starejših razširil na evropske države in je zdaj prisoten v Turčiji, Bolgariji, Sloveniji in Italiji (Sardinija). Program se je v letih 2017-2019 izvajal tudi v Nemčiji, Litvi, Romuniji

Zakaj k sodelovanju vabimo NVO?

Nevladne organizacije, ki podpirajo starejše, vabimo k sodelovanju in promociji Evropske kartice starejših ter revije in spletnega portala Evropski glas starejših med starejšimi. Eden od naših ciljev je širitev naših pobud med starejšimi v vseh partnerskih državah, Starejše želimo aktivirati, ozaveščati ter se boriti proti socialni izključenosti.   

Kaj so prednosti za nevladne organizacije (NVO)?

Obožujemo civilne medije in izvajamo predvsem družbene kampanje, zato vam lahko ponudimo:

 • Priročnik za nevladne organizacije o razvoju in izvajanju družbenih kampanj, pripravljen v okviru projekta SASME+.
 • Program usposabljanja za starejše, ki razvija njihove novinarske veščine in jih pripravi na soustvarjanje naših civilnih medijev (revija in spletni portal Evropski glas starejših).
 • Program usposabljanja za starejše, s katerim jih bomo pripravili na vlogo promotorjev Evropske kartice starejših in na ta način spodbujali njihovo družbeno aktivacijo.
 • Promocija in razširjanje dogodkov nevladne organizacije s prevzemanjem medijskega pokroviteljstva in omenjanjem v ostalih medijih.
 • Naziv partnerja kampanje Evropska kartica starejših in revije Evropski glas starejših (v tiskani in spletni obliki).
 • Objava informacij o različnih dogodkih in akcijah za starejše, ki jih organizira partnerska NVO v reviji Evropski glas starejših (izdaje projekta SASME+).

Poleg tega sodelovanje prinaša tudi stranske koristi za lokalno družbo.

 • Podoba Starejšim prijazne občine – certifikat in znak starejšim prijazne občine.
 • Aktiviranje starejših in lokalnih podjetij – spodbujanje lokalnega gospodarstva.
 • Promocija in razširjanje dejavnosti v okviru občinske politike za starejše v reviji Evropski glas starejših ali na spletnem portal.
 • Večje zanimanje lokalnih podjetnikov za srebrno gospodarstvo in potrebo po skrbi za starejše.

Kakšna je vloga NVO partnerjev?

Vse nevladne organizacije, ki jih zanima spodbujanje aktivnega življenja starejših, vabimo, da se pridružijo naši kampanji ter podprejo njen razvoj in širitev z:

 • organiziranjem usposabljanja za starejše na podlagi programov usposabljanja, razvitih v okviru projekta SASME+;
 • obveščanjem o Evropski kartici starejših ali njenim razdeljevanjem med starejšimi;
 • distribucijo revije Evropski glas starejših in povabilom k branju ali soustvarjanjem spletnega portal Evropski glas starejših;
 • povabilom revije ali spletnega portala Evropski glas starejših k medijskemu pokroviteljstvu dogodkov in dejavnosti nevladne organizacije;
 • pomočjo pri širitvi kampanje Evropska kartica starejših s pridobivanjem novih podjetij za program v partnerski državi.

Kako lahko sodelujemo?

Vsaka nevladna organizacija, ki jo zanima aktivacija starejših v lokalni skupnosti, je lahko partner kampanje Evropska kartica starejših.

Da bi sodelovala v programu in postala partnerska nevladna organizacija programa Evropska kartica starejših, je nevladna organizacija povabljena, da sprejme določbe posebnega sporazuma, ki opredeljuje vloge obeh partnerjev – organizatorja na ravni države in nevladne organizacije kot partnerske organizacije. Za več informacij o določilih o sodelovanju se obrnite na koordinacijsko organizacijo v partnerski državi.

Ali sodelovanje stane?

Program Evropska kartica starejših se leta 2021 pilotno izvaja v Turčiji, Sloveniji, Bolgariji in Italiji (Sardinija) v okviru projekta SASME+ in programa ERASMUS+.

Do konca leta 2021 lahko nevladne organizacije v programu sodelujejo brezplačno.

Gradivo za usposabljanje in priročniki so brezplačno na voljo vsem zainteresiranim nevladnim organizacijam.

Vsa podporna gradiva bodo zagotovili organizatorji kampanje v partnerskih državah.

(v pilotni fazi je število sodelujočih organizacij omejeno)