O SASME+

Vsebina:
SASME+ ideja in zgodba
SASME+aktivnosti in rezultati
SASME+ cilji
SASME+ bistvo (evropska kartica starejših)

Projekt Civil media in service of social campaigns promoting activation of seniors ali SASME+ je projekt Erasmus+, katerega cilj je s številnimi projektnimi dejavnostmi in izdelki ustvariti organizacijske pogoje za spodbujanje aktivnega vključevanja starejših v družbeno in gospodarsko življenje.

SASME+ ideja in zgodba

Evropska kartica starejših je program ugodnosti za starejše v Evropi. Zamisel o tej kampanji se je rodila na Poljskem, kjer že več kot 2000 podjetij in subjektov ponuja popuste starejšim, jim pomaga pri upravljanju gospodinjskega proračuna in jim omogoča dostop do več izdelkov, storitev in dejavnosti.  Več kot 350 000 starejših je trenutno imetnikov nacionalne kartice Senior Card, ki je enaka evropski kartici Senior Card.

V okviru dveh projektov ERASMUS+ se je program Senior Card razširil na evropske države in je zdaj prisoten v Turčiji, Bolgariji, Sloveniji in Italiji (Sardinija). Program se je v letih 2017-2019 izvajal tudi v Nemčiji, Litvi in Romuniji.

SASME+ aktivnosti in rezultati:

 • Program Evropska kartica starejših (ESC) – zbirka orodij za organizacije
 • Evropski glas starejših – spletni portal
 • Program usposabljanja SASME+
 • Revija Evropski glas starejših European Senior Voice
 • Promocijski dogodki za uvedbo ESC v partnerskih državah
 • Usposabljanje za izobraževalce

SASME+ cilji:

 • Okrepiti sodelovanje med lokalnimi oblastmi, terciarnim sektorjem, podjetji in starejšimi z vključevanjem zainteresiranih strani v kampanjo za evropsko kartico starejših,
 • povečati vlogo in vpliv civilnih medijev z urejanjem revije European Senior Voice Magazine in vzpostavitvijo istoimenskega spletnega portal,
 • pripraviti partnerske organizacije na vlogo promotorjev programa SASME+ na nacionalni ravni,
 • oblikovanje pismenosti, digitalnih in državljanskih kompetenc med starejšimi s programom usposabljanja SASME+,
 • izboljšanje dostopa starejšim do izdelkov in storitev (evropska kartica starejših),
 • oblikovanje pozitivne podobe starejših,
 • ozaveščanje družbe o vprašanju staranje.

SASME+ bistvo (Evropska kartica starejših)

 • Namen kartice je ekonomska podpora, socialna aktivacija in izobraževanje starejših.
 • Kampanja vključuje usposabljanje starejših in jih pripravili na prostovoljno delo v kampanji ESC in v medijih.
 • Kampanja vključuje tudi dejavnosti za izobraževanje podjetij in lokalnih oblasti.
 • Podpiranje družbene odgovornosti v podjetjih in ustanovah s certifikatom “starejšim prijazna občina” in certifikatom “starejšim prijazno podjetje”.