Categories
Kampanje

Kampanja Zapišimo spomine!

By Editor Slovenia

Zavod Dobra pot je med 14. in 25. marcem 2022 organiziral prvo vseslovensko kampanjo zapisovanja spominov starejših ZAPIŠIMO SPOMINE! Namen akcije je bil zbrati čim več zanimivih zgodb starejših iz vseh slovenskih regij, hkrati pa opomniti na vlogo, ki jo starejši nosijo kot nosilci spomina ter tako spodbuditi njihovo vključevanje v družbo.

V akciji zapisovanja spominov so sodelovale različne organizacije (šole, organizacije, društva,..) z namenov obuditi medgeneracijske pogovore in vezi ter ustvariti prostor za tiste čarobne trenutke, ko se znanje in vrednote prenašajo iz generacije na generacijo. Hkrati pa so z akcijo poskrbeli za ohranitev kulturnega izročila.

V akciji si lahko sodeloval kot zapisovalec spomina (tisti, ki bi zgodbe starejših zabeležili in vnesli v aplikacijo) ali kot pričevalec (starejši, ki bi želeli podeliti svoje spomine, zgodbe).

Zavod Dobra pot je zagnana ekipa, ki že sedmo leto izvaja projekte na temo naravne in kulturne dediščine. Z njimi želi izboljšati obstoječe stanje in vplivati na zavedanje o nujnosti ohranjanja kulturne in naravne dediščine našega prostora. Organizacija ima od leta 2017 status delovanja v javnem interesu na področju kulture, aktivno pa se udejstvuje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.