Zostań Gminą Przyjazną Seniorom!

Kategorie:
Co to jest EKS?
Kto może wziąć udział?
Jakie są korzyści?
Jak możemy współpracować?
Czy to coś kosztuje?
Pakiety i oferta

Co to jest EKS?

Program Europejska Karta Seniora (EKS) to program świadczeń dla Seniorów w Europie. Celem programu jest aktywizacja społeczna i edukacja osób w wieku 60+ w podstawowych zasadach finansów gospodarstwa domowego, bezpieczeństwa, nowych mediów, opieki zdrowotnej itp.

Pomysł tej kampanii narodził się w Polsce, gdzie już ponad 2000 firm i podmiotów oferuje seniorom zniżki, wspierając ich w zarządzaniu domowym budżetem i udostępnianiu im większej ilości produktów, usług i aktywności. Ponad 350 000 seniorów posiada obecnie Krajową Kartę Seniora, która jest równa Europejskiej Karcie Seniora. Jedną z flagowych inicjatyw w ramach Programu EKS jest akcja Gmina Przyjazna Seniorom, która zaprasza samorządy do wspólnego udziału we wspieraniu społeczności lokalnej.

W ramach dwóch projektów ERASMUS+ Program Karty Seniora rozszerzył się na kraje europejskie, a obecnie jest obecny w Turcji, Bułgarii, Słowenii i we Włoszech (Sardynia). Program realizowany był również w latach 2017-2019 w Niemczech, Litwie, Rumunii.

Kto może wziąć udział?

Każda gmina może przystąpić do Programu Europejskiej Karty Seniora i zostać certyfikowaną Gminą Przyjazną Seniorom.

Jakie są korzyści?

• Wizerunek gminy przyjaznej seniorom wśród innych samorządów i społeczności lokalnej – Certyfikat i Odznaka Gmina Przyjazna Seniorom
• Aktywizacja lokalnych seniorów i przedsiębiorstw – pobudzenie lokalnej gospodarki
• Promocja i rozpowszechnianie działań w ramach polityki senioralnej gminy w Europejski Głos Seniora lub na portalu internetowym
• Wzrost zainteresowania lokalnych przedsiębiorców srebrną gospodarką i potrzebą opieki nad osobami starszymi
• Dostęp do innych akcji organizowanych przez organizatorów kampanii
• Patronat medialny nad mediami obywatelskimi stworzonymi przez Stowarzyszenie i Partnerów MANKO, takich jak magazyn Europejski Głos Seniora i portal internetowy Europejski Głos Seniora
• Wsparcie w realizacji kampanii na poziomie lokalnym: szereg kart świadczeń do rozdania seniorom, szkolenia dla kadry zaangażowanej w kampanię, materiały promocyjne i informacyjne, promocja kampanii: czasopisma Europejski Głos Seniora.
Gmina staje się znana jako samorząd lokalny chętny do wspierania mieszkańców i społeczności lokalnej

Jak możemy współpracować?

Partnerem kampanii Europejskiej Karty Seniora jako Gmina Przyjazna Seniorom może być każda gmina zainteresowana aktywizacją seniorów w środowiskach lokalnych.

W celu wzięcia udziału w programie i uzyskania tytułu Gmina Przyjazna Seniorom zaprasza się miasto/gminę do zaakceptowania postanowień umowy Gmina Przyjazna Seniorom, która określa role obu partnerów – organizatora na poziomie kraju i gminy.

Zakres współpracy może się różnić w zależności od gminy, ale obowiązują pewne podstawowe zasady. Więcej informacji na temat warunków współpracy można uzyskać kontaktując się z organizacją koordynującą w kraju partnerskim.

ORGANIZER ORGANIZATORGMINA
Obejmuje patronatem medialnym magazyn Europejski Głos Seniora lub portal internetowy Europejski Głos Seniora www.seniorsvoiceplus.eu na temat wydarzeń dla seniorów organizowanych przez gminę.Organizuje we współpracy z Organizatorem Gmina Przyjazna Seniorom i Europejską Kartą Seniora wydarzenie inaugurujące kampanię EKS pn. Dzień Inauguracji programu Europejskiej Karty Seniora w Mieście ……………………….. i zaproś na wydarzenie seniorów, lokalnych przedsiębiorców i media
Przyznaje tytuł Gminy Przyjaznej Seniorom i promuje gminę jako taką.Pokrywa koszta związane z udziałem przedstawiciela Organizatora, przygotowanie prezentacji i materiałów dodatkowych potrzebnych do przeprowadzenia imprezy inauguracyjnej (nie dotyczy pilotażu w ramach Programu Erasmus+)
Udostępnia partnerowi wstępny pakiet kart benefitów dla seniorów oraz materiały promocyjne (tylko w fazie pilotażowej w ramach projektu SASME+ za darmo)Zaprasza lokalne firmy z obszaru działania Partnera do programu ESC oferując pakiet zniżek i promocji po okazaniu Europejskiej Karty Seniora
Współorganizuje dzień inauguracji Programu Karty Seniora w gminie wręczamy certyfikaty partnera Programu już zainteresowanym przedsiębiorstwom oraz zapraszamy obecnych przedsiębiorców do przystąpienia do Programu Europejskiej Karty SenioraUmieszcza logotyp Europejski Głos Seniora /Europejska Karta Seniora oraz Gminy Przyjaznej Seniorom na materiałach promocyjnych Partnerów lub ich projektów (ulotka, plakat, zaproszenia, strona internetowa) dotyczących działań związanych z polityką senioralną
Archiwizuje i zabezpiecza przesłane przez zainteresowanych seniorów i firmy honorujące EKS formularze zgłoszeniowe do udziału w programie EKS, które zostały przekazane przez PartneraZamawia przynajmniej jeden tekst (strona A4/artykuł internetowy) dotyczący gminy ………………….. w magazynie Europejski Głos Seniora lub na portalu internetowym Europejski Głos Seniora
Aktualizuje bazę danych firm honorujących EKS na portalu internetowym EGSDystrybuuje magazyn Europejski Głos Seniora wśród seniorów w Gminie (w 2021 r.)
ZapewniA dodatkowy wydruk kart (jeśli to konieczne) na koszt gminyPokrywa koszty druku certyfikatów dla firm oraz naklejek do oznaczenia siedziby firm partnerskich (nie dotyczy pilotażu Projektu SASME+)
I więcejI więcej

Więcej informacji na temat warunków współpracy można uzyskać kontaktując się z organizacją koordynującą w kraju partnerskim.

Czy to coś kosztuje?

WAŻNA UWAGA!

Program Europejskiej Karty Seniora jest pilotowany w 2021 r. w Turcji, Słowenii, Bułgarii i we Włoszech (Sardynia) w ramach projektu SASME+, realizowanego w ramach Programu ERASMUS+.

Do końca 2021 r. gminy mogą uczestniczyć w programie bezpłatnie. Wszystkie materiały pomocnicze zostaną dostarczone przez organizatorów kampanii w krajach partnerskich.

(w fazie pilotażowej istnieje limit organizacji uczestniczących)

W Program Karty Seniora zaangażowanych jest już ponad 160 gmin. W ramach trzech pakietów współpracy możemy zaoferować różnorodne działania wspierające, aby Twoja gmina była bardziej przyjazna seniorom. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją poniżej lub do pobrania oferty.

(there is a limit of participating organizations within the pilot stage)


Pobierz formularz zgłoszeniowy:


PAKIETY DLA GMIN PRZYJAZNYCH SENIOROM

PAKIET PODSTAWOWY

STANDARDOWE OPAKOWANIE

KONTYNUACJA PROGRAMU (następne lata)

• Produkcja Europejskiej Karty Seniora (wersja krajowa) wraz z dokumentacją archiwalną z danymi osobowymi uczestników Programu zgodnie z przepisami prawa (paczka 500 sztuk).
• Bezpłatny udział firm z miasta partnerskiego w Programie
• Materiały – (certyfikaty, naklejki) dla firm lokalnych i ich wysyłka do firm lub biura.
• 50 egzemplarzy europejskiego głosu seniora
(2 edycje w 2021 r.).
• Bezpłatny wstęp dla seniorów z miasta partnerskiego na coroczne Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie oraz inne imprezy organizowane przez MANKO (opcjonalnie)
• Współorganizacja Inauguracji Programu w mieście
• Promocja miasta jako Gminy Przyjaznej Seniorom w Europejski Głos Seniora i innych mediach (portale internetowe, www, facebook, mailing).
• Całoroczne pozyskiwanie nowych firm honorujących Krajową Kartę Seniora w Polsce i za granicą.
• Udział miasta w akcjach organizowanych przez organizację partnerską, m.in. w zakresie świadomości konsumenckiej, stylu życia, zdrowia i aktywizacji.
6 000 PLN (net)
Additional orders
•Dodatkowe zamówienie wydania lokalnego Karty Seniora (z nazwą miasta) wraz z dokumentacją archiwalną z danymi osobowymi uczestników Programu zgodnie z „RODO” (pakiet 500 szt.) – 400 EUR.
• Dodatkowe zamówienie jednego artykułu promującego miasto (1 strona A4) w Europejskim Głosie Seniora dystrybuowanym w PL, TR, BG, SLO – 400 zł.
• Dodatkowe zamówienie 50 sztuk Europejskiego Magazynu Głosu Seniora (2 wydania w 2021 r.) – 100 EUR.

• Produkcja Europejskiej Karty Seniora (wersja krajowa) wraz z dokumentacją archiwalną z danymi osobowymi uczestników Programu zgodnie z przepisami prawa (paczka 1000 sztuk).
• Bezpłatny udział firm z miasta partnerskiego w Programie
• Materiały – (certyfikaty, naklejki) dla lokalnych firm i ich wysyłka do firm lub biura.
• 100 utworów europejskiego głosu seniora
(2 edycje w 2021 r.).
• Bezpłatny wstęp dla seniorów z miasta partnerskiego na coroczne Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie oraz inne imprezy organizowane przez MANKO (opcjonalnie)
• Współorganizacja Inauguracji Programu w mieście
• Promocja miasta jako Gminy Przyjaznej Seniorom w European Senior Voice i innych mediach (portale internetowe, www, facebook, mailing).
• Całoroczne pozyskiwanie nowych firm honorujących Krajową Kartę Seniora w Polsce i za granicą.
• Udział miasta w ogólnopolskich kampaniach m.in. z zakresu świadomości konsumenckiej, stylu życia, zdrowia i aktywizacji.
• Dodatkowe zamówienie jednego artykułu promującego miasto (1 strona A4) w Europejskim Głosie Seniora dystrybuowanym w PL, TR, BG, SLO
1 999 EUR (net)
Additional orders
• Dodatkowe zamówienie wydania lokalnego Karty Seniora (z nazwą miasta) wraz z dokumentacją archiwalną z danymi osobowymi uczestników Programu zgodnie z „RODO” (paczka 500 sztuk) – 400 EUR.
• Dodatkowe zamówienie 50 sztuk Magazynu Głos Seniora (2 wydania w 2021 r.) – 200 zł.

• Podtrzymanie udziału miasta w Programie Gmina Przyjazna Seniorom.
• Archiwizacja i ochrona nadesłanych zgłoszeń posiadaczy Krajowej Karty Seniora w wydaniu lokalnym oraz firm honorujących Krajową Kartę Seniora.
• Archiwizacja i ochrona przesłanych w ciągu roku dokumentów z danymi osobowymi uczestników Programu (formy seniorów) oraz firm honorujących Europejską Kartę Seniora.
• Bezpłatny udział nowych firm z miasta partnerskiego w Programie.
• Materiały – (certyfikaty, naklejki) dla lokalnych firm i ich wysyłka do firm lub biura.
• 50 egzemplarzy Magazynu Głos Seniora
(6 wydań rocznie).
• Promocja miasta jako Miasta Przyjaznego Seniorom w Ogólnopolskim Magazynie Głos Seniora i innych mediach (www, facebook, mailing).
• Całoroczne pozyskiwanie nowych firm honorujących Krajową Kartę Seniora w Polsce i za granicą.
• Informowanie o ogólnopolskich kampaniach m.in. z zakresu świadomości konsumenckiej, stylu życia, zdrowia i aktywizacji
599 EUR (net)
Dodatkowe zamówienia
• Dodatkowe zamówienie wydania lokalnej Karty Seniora (z nazwą miasta) wraz z dokumentacją archiwalną z danymi osobowymi uczestników Programu zgodnie z „RODO” (paczka 500 szt.) – 400 EUR.
• Dodatkowe zamówienie jednego artykułu promującego miasto (1 strona A4) w Europejskim Głosie Seniora dystrybuowanym w PL, TR, BG, SLO – 400 EUR.
• Dodatkowe zamówienie 50 sztuk Magazynu Głosu Seniora (2 edycje w 2021 r.) – 100 EUR.