O projekcie SASME+

Content:
SASME+ pomysł i historia
SASME+ aktywność i produkty
SASME+ cele
SASME+ serce (Europejska Karta Seniora)

Projekt Media obywatelskie w służbie kampanii społecznych promujących aktywizację seniorów czy SASME+ to projekt Erasmus+, którego celem jest stworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu seniorów w życiu społecznym i gospodarczym, poprzez szereg działań i produktów projektowych.

SASME+ pomysł i historia

Program Europejskiej Karty Seniora to program świadczeń dla Seniorów w Europie. Pomysł tej kampanii narodził się w Polsce, gdzie już ponad 2000 firm i podmiotów oferuje seniorom zniżki, wspierając ich w zarządzaniu domowym budżetem i udostępnianiu im większej ilości produktów, usług i aktywności. Ponad 350 000 seniorów posiada obecnie Krajową Kartę Seniora, która jest równa Europejskiej Karcie Seniora.

W ramach dwóch projektów ERASMUS+ Program Karty Seniora rozszerzył się na kraje europejskie, a obecnie jest obecny w Turcji, Bułgarii, Słowenii i we Włoszech (Sardynia). Program realizowany był również w latach 2017-2019 w Niemczech, Litwie, Rumunii.

SASME+ aktywność i produkty

 • PROGRAM EUROPEJSKA KARTA SENIORA – Zestaw narzędzi dla organizacji
 • European Senior Voice – strona internetowa
 • SASME+ Program treningowy
 • Europejski Magazyn Głos Seniora
 • Wydarzenia upowszechniające inaugurację ESC w krajach partnerskich
 • Seminarium wydarzeń upowszechniających dla organizacji pozarządowych
 • Szkolenie personelu

SASME+ cele:

 • Wzmocnienie współpracy między władzami lokalnymi, trzecim sektorem, biznesem i Seniorami poprzez zaangażowanie interesariuszy w Europejską Kampanię Kart
 • Przygotowanie organizacji partnerskich do roli promotorów Programu SASME+ na poziomie krajowym
 • Kształtowanie kompetencji w zakresie umiejętności czytania i pisania, cyfrowych i obywatelskich wśród seniorów poprzez program szkoleniowy SASME+
 • Poprawa dostępu Seniorów do produktów i usług (Europejska Karta Seniora)
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Seniorów
 • Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat starzenia się

SASME+ serce (Europejska Karta Seniora)

 • Karta ma na celu wsparcie ekonomiczne, aktywizację społeczną i edukację Seniorów
 • Kampania obejmuje szkolenia dla seniorów przygotowujące ich do wolontariatu w kampanii EKS i mediach
 • Kampania obejmuje również działania na rzecz edukacji przedsiębiorstw i władz lokalnych
 • Wspieranie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w przedsiębiorstwach i instytucjach poprzez „Certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom” oraz „Certyfikat Przedsiębiorstwo Przyjazne Seniorom”