Magazyn Głos Seniora

Kategorie:
O Europejskim Magazynie Głos Seniora
Przeczytaj Europejski Głos Seniora

O Europejskim Magazynie Głos Seniora

Europejski Magazyn Głos Seniora jest tworzony przez seniorów dla seniorów. Treść magazynu odzwierciedla potrzeby seniorów i promuje aktywne życie społeczne osób starszych w Europie.
Pomysł Europejskiego Magazynu Głosu Seniora narodził się w 2016 roku w Polsce, gdzie w partnerstwie 4 krajów UE: Polski, Rumunii, Litwy, Niemiec uruchomiono projekt ERASMUS+ o nazwie SASME, aby stworzyć media obywatelskie dla seniorów, w których mogliby dzielić się i wymieniają informacje o swoich krajach, wspólnych problemach, kulturze i zainteresowaniach.
Projekt SASME+ opiera się na dobrych praktykach stworzonych w poprzednim projekcie i tym razem zapraszamy wszystkich seniorów do przeglądania i współtworzenia magazynu lub portalu internetowego Europejski Głos Seniora, który jest internetowym odpowiednikiem magazynu.
Tutaj znajdziesz poprzednie wydania Magazynu EGS wydawane w latach 2018-2019, ale także magazyny opracowane w ramach projektu SASME+.
W kolorowym magazynie przedstawiamy różne podejścia do aktywności z różnych części Europy. Znajdziecie tu wywiady z aktywnymi seniorami, artykuły dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, turystyki, hobby, ale także cztery kampanie angażujące europejskich seniorów do prezentowania swoich pasji. Stylowi Seniorzy, Senior Działkowiec, Miłość po 60, Zwierzak – lekiem na samotność to swego rodzaju konkursy. W magazynie prezentujemy najbardziej cenione zdjęcia lub artykuły przesłane przez seniorów, prezentujące ich styl ubioru, ogrody, zwierzaki czy historie miłosne.
Magazyn EGS przeznaczony jest dla seniorów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat podstaw mediów obywatelskich, zasad dziennikarstwa, pracy w redakcji, promocji i PR magazynu prasowego, wolontariatu w kampanii społecznej Karta Seniora i Magazyn Głosu Seniora, itp. Dla seniorów i ich rodzin.
Seniorów zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu z biurami projektów na poziomie krajowym. Kliknij: Kontakty

Przeczytaj czasopisma:

Czasopisma są dostępne w językach partnerskich – polskim, bułgarskim, włoskim, słoweńskim, tureckim. Aby uzyskać dostęp do tych wersji językowych, zmień język.


 Europejski Głos Seniora 1

 Europejski Głos Seniora 2