За SASME+

Съдържание:
Идея и история на SASME+
SASME+ дейности и продукти
Цели на SASME+
Сърцето на SASME+ („Европейска карта за възрастни хора“)

Проектът Граждански медии в услуга на социални кампании, насърчаващи активирането на възрастните или SASME+ е проект на Еразъм+, който има за цел да създаде организационни условия за насърчаване на активното участие на възрастните хора в социалния и икономически живот чрез редица проектни дейности и продукти. 

Идея и история на SASME+

Програмата „Европейска карта за възрастни хора“ е програма за намаления за възрастните хора в Европа. Идеята за тази кампания се ражда в Полша, където вече над 2000 фирми и юридически лица предлагат отстъпки на възрастните, като ги подкрепят в управлението на домакинския бюджет и правят достъпни за тях повече продукти, услуги и дейности. Над 350 000 възрастни в момента са притежатели на „Европейската карта за възрастни хора“. 

В рамките на два проекта ERASMUS+ програмата „Европейска карта за възрастни хора“ се разшири в европейските страни и сега присъства в Турция, България, Словения и Италия (Сардиния). Програмата се осъществява и през 2017-2019 г. в Германия, Литва, Румъния.

SASME+ дейности и продукти:

 • Програма „Европейска карта за възрастни хора“– Инструментариум за организации  
 • “Европейски глас на възрастните хора” – уеб портал
 • SASME+ програма за обучение
 • Списание “Европейски глас на възрастните хора”
 • Събития за мултиплициране, които пилотират „Европейска карта за възрастни хора“ в страните партньори
 • Семинар за разпространение на информацията сред НПО
 • Съвместно обучение на персонала

Цели на SASME+:

 • Засилване на сътрудничеството между местните власти, третия сектор, бизнеса и възрастните хора чрез ангажиране на заинтересованите страни в кампанията за „Европейска карта за възрастни хора“ 
 • Да увеличи ролята и въздействието на гражданските медии чрез редактиране на „Европейска карта за възрастни хора“ и създаване на едноименен уеб-портал
 • Да подготви партньорските организации за ролята на промоутъри на програмата SASME+ на национално ниво
 • Формиране на грамотност, дигитални и граждански компетенции сред възрастните хора чрез програма за обучение SASME+
 • За подобряване на достъпа на възрастните до продукти и услуги („Европейска карта за възрастни хора“)
 • Оформяне на положителния имидж на възрастните хора
 • Повишаване на осведомеността на обществото по въпроса за остаряването

Сърцето на SASME+ („Европейска карта за възрастни хора“)

 • Картата е насочена към икономическа подкрепа, социално активиране и образование на възрастните хора
 • Кампанията включва обучение за възрастни хора за подготовката им за доброволна работа в кампанията на „Европейска карта за възрастни хора“ и медиите
 • Кампанията включва и дейности за обучение на предприятия и местни власти
 • Подкрепа на корпоративната социална отговорност в предприятия и институции чрез сертификат за „Приветлива община за възрастните хора“