Станете приветлива община за възрастните хора

Съдържание:
Какво представлява „Европейската карта за възрастни хора“?
Кой може да участва?
Какви са ползите?
Как можем да си сътрудничим?
Колко струва участието?
Пакети и оферти

Какво представлява „Европейската карта за възрастни хора“?

Програмата Европейската карта за възрастни хора (на англ. European Senior Card или ESC) е програма за намаления за възрастните хора в Европа. Целта на програмата е социално активиране и обучение на хора над 60 години на теми като основни правила за финансиране на домакинствата, сигурност, нови медии, здравеопазване и др.

Идеята за тази кампания се ражда в Полша, където вече над 2000 фирми и юридически лица предлагат отстъпки на възрастните, като ги подкрепят в управлението на домакинския бюджет и правят достъпни за тях повече продукти, услуги и дейности. Над 350 000 възрастни в момента са притежатели на Национална карта за възрастни в Полша, която се равнява на Европейската карта за възрастни хора. Една от водещите инициативи в рамките на програмата за внедряване на картата е кампанията „Приветлива община за възрастните хора“ , която приканва местните самоуправи към съвместно участие в подкрепа на местната общност.   

В рамките на два проекта подкрепени от ERASMUS+ програмата за карти за възрастни хора се разпространява в различни европейски страни и сега присъства в Турция, България, Словения и Италия (Сардиния). Програмата се осъществява и през 2017-2019 г. в Германия, Литва, Румъния.

Кой може да участва?

Всяка община може да бъде част от програмата „Европейската карта за възрастни хора“ и да стане сертифицирана „Приветлива община за възрастните хора“.

Какви са ползите?

  • Имиджът на община, която участва в кампанията „Приветлива община за възрастните хора“ спрямо другите самоуправления и в рамките на местната общност – ще бъдат предоставени Сертификат и титлата „Приветлива община за възрастните хора“. 
  • Активизиране на местни възрастни хора и предприятия – стимулиране на местната икономика
  • Насърчаване и разпространение на дейности по ръководната политика на общината в „Европейско списание за възрастни хора“ или в уеб-портала seniorsvoiceplus.eu
  • Повишен интерес на местните предприемачи към сребърната икономика и нуждата от грижи за възрастните хора
  • Достъп до други кампании, организирани от организаторите на кампанията
  • Медиен патронаж на гражданските медии, създадени от Асоциация MANKO и партньори като списание „Европейско списание за възрастни хора“ и уеб-портал seniorsvoiceplus.eu 
  • Подкрепа при провеждането на кампанията на местно ниво: карти за намаления, които да бъдат раздадени на възрастните хора, обучение на персонала, участващ в кампанията, промоционални и информационни материали
  • Общината става известна като местно самоуправление, желаещо да подкрепя гражданите и местното общество

Как можем да си сътрудничим?

Всяка община, която се интересува от активизиране на възрастни хора в местна среда, може да бъде партньор на кампанията на „Европейската карта за възрастни хора“ като „Приветлива община за възрастните хора“.

За да участва в програмата и да получи титлата „Приветлива община за възрастните хора“ , всеки град/община е поканен да приеме разпоредбите на споразумението за „Приветлива община за възрастните хора“, което определя ролите на двамата партньори – организатор на ниво държава и община. 

Обхватът на сътрудничеството може да варира от една община до друга, но има някои основни правила, които се прилагат. 

ОРГАНИЗАТОРОБЩИНА
Предоставя медиен патронаж в „Европейско списание за възрастни хора“ или в уеб-портала „Европейски глас на възрастните хора“ http://www.seniorsvoiceplus.eu за събития за възрастни, организирани от общинатаОрганизира в сътрудничество с Организатора, ден на откриване на програмата „Европейска карта за възрастни хора“ в града и кани на събитието възрастни хора, местни предприемачи и медии
Присъжда званието „Приветлива община за възрастните хора“ и популяризира общината като такаваПокрива разходи, свързани с участието на представители на Организатора, подготовка на презентацията и допълнителни материали, които са необходими за провеждането на събитието по откриването (не е приложимо за пилотния етап по програма Еразъм+)
Предоставя на партньора първоначален пакет карти за привилегии за възрастни хора и промоционални материали (безплатно само в пилотния етап в рамките на проектът SASME+)Кани местни компании, които да се включат в програмата „Европейска карта за възрастни хора“, като предложат пакет от отстъпки и промоции след представяне на „Европейската карта за възрастни хора“
Съорганизира деня на откриването на програмата „Европейската карта за възрастни хора“ в общината, връчва сертификати за партньор на програмата на вече заинтересовани предприятия и кани присъстващите предприемачи да се присъединят към програмата „Европейска карта за възрастни хора“Поставя логото на “Европейски глас на възрастните хора”/„Европейска карта за възрастни хора“ и „Приветлива община за възрастните хора“ върху промоционални материали или проекти (листовка, плакат, покани, уебсайт) относно действия, свързани с политиката на възрастните хора
Архивира и пази формулярите за кандидатстване за участие в програмата „Европейска карта за възрастни хора“, изпратени от заинтересовани възрастни хора и компании, които са били предадениПоръчва поне един текст (страница А4/уеб-статия) относно общината в „Европейско списание за възрастни хора“ или в уеб порталът “Европейски глас на възрастните хора”
Актуализира базата данни на компаниите, участващи в кампанията „Европейска карта за възрастни хора“ на уеб портала “Европейски глас на възрастните хора”Разпространява „Европейско списание за възрастни хора“ сред възрастните хора в общината
Осигурява допълнителен печат на картите (при необходимост) за сметка на общинатаПокрива разходите за отпечатване на сертификати за компании и стикери за маркиране на помещенията на фирми партньори (не се отнася за пилотен етап на проекта SASME+)
и другии други

За повече информация относно условията за сътрудничество, моля, свържете се с координиращата организация в страната партньор . 

Колко струва участието?

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Програмата „Европейска карта за възрастни хора“ се пилотира през 2021 г. в Турция, Словения, България и Италия (Сардиния) в рамките на проекта SASME+, изпълняван по програма ERASMUS+.

До края на 2021 г. общините могат да участват безплатно в програмата. Всички съпътстващи материали ще бъдат предоставени от организаторите на кампанията в страните партньори.

(има ограничение на участващите организации в рамките на пилотния етап)

Над 160 общини вече са включени в програмата „Европейска карта за възрастни хора“. В рамките на трите пакета за сътрудничество можем да предложим различни поддържащи дейности, за да направим вашата община по-приятелска към възрастните хора.

Моля, разгледайте нашето предложение по-долу или изтеглете офертата.


Изтеглете :


ПАКЕТИ ЗА „ПРИВЕТЛИВА ОБЩИНА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА“

ОСНОВЕН ПАКЕТ

СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА (следващите години)

• Поддържане и провеждане на програмата „Европейска карта за възрастни хора“ с
• Архивиране на документи с лични данни на участниците в Програмата по законови правила (пакет 500 бр. карти).
• Безплатно участие на фирми от градът партньор в Програмата
• Материали – (сертификат, стикери) за местни фирми и изпращането им до фирми или офис.
• 50 бройки на „Европейско списание за възрастни хора“
(2 издания през 2021 г.).
•Безплатен вход за възрастни от градът партньор за годишни национални събития за възрастни и други събития, организирани от MANKO
• Съорганизация на откриване на програмата в града
• Популяризиране на града като „Приветлива община за възрастните хора“ в „Европейско списание за възрастни хора“ и други медийни носители (уеб-портали, www, facebook, поща).
• Целогодишно добавяне на нови компании, приемащи „Европейско списание за възрастни хора“ в България и редица страни в Европа.
• Участие на града в кампании, организирани от партньорската организация, в областта на информираността на потребителите, начина на живот, здравето и активирането.
1500 EUR(нето)
Допълнителни поръчки
•Допълнителна поръчка на „Европейска карта за възрастни хора“ (с името на града) с архивиране на документи с лични данни на участниците в Програмата съгласно „GDPR” (пакет 500 бр.) – 400 EUR.
• Допълнителна поръчка на една статия, популяризираща града (1 страница A4) в „Европейско списание за възрастни хора“ разпространявана на PL, TR, IT, BG, SLO – 400 EUR.
• Допълнителна поръчка на 50 броя „Европейско списание за възрастни хора“ (2 издания през 2021 г.) – 100 EUR.

• Поддържане и провеждане на програмата „Европейска карта за възрастни хора“
• Архивиране на документи с лични данни на участниците в Програмата по законови правила (пакет 1000 бр. карти).
• Безплатно участие на фирми от градът партньор в Програмата
• Материали – (сертификат, стикери) за местни фирми и изпращането им до фирми или офис.
• 100 бройки „Европейско списание за възрастни хора“
(2 издания през 2021 г.).
• Безплатен вход за възрастни от градът партньор за годишни национални събития за възрастни и други събития, организирани от MANKO
• Съорганизация на откриването на програмата в града
• Популяризиране на града като „Приветлива община за възрастните хора“ в „Европейско списание за възрастни хора“ и други медийни носители (уеб-портали, www, facebook, поща).
• Целогодишно добавяне на нови компании, приемащи „Европейско списание за възрастни хора“ в България и редица страни в Европа.
• Участие на града в кампании, организирани от партньорската организация, в областта на информираността на потребителите, начина на живот, здравето и активирането.
• Допълнителна поръчка на една статия, популяризираща града (1 страница A4) в „Европейско списание за възрастни хора“ разпространявана на PL, TR, IT, BG, SLO
1 999 EUR (нето)
Допълнителни поръчки
• Допълнителна поръчка на „Европейска карта за възрастни хора“ (с името на града) с архивиране на документи с лични данни на участниците в Програмата съгласно „GDPR” (пакет 500 бр.) – 400 EUR.
• Допълнителна поръчка на 50 броя „Европейско списание за възрастни хора“ (2 издания през 2021 г.) – 100 EUR.

• Поддържане и провеждане на програмата „Европейска карта за възрастни хора“
• Архивиране на документи с лични данни на участниците в Програмата по законови правила
• Безплатно участие на фирми от градът партньор в Програмата.
• Материали – (сертификат, стикери) за местни фирми и изпращането им до фирми или офис.
• 50 бройки „Европейско списание за възрастни хора“
(6 издания през 2021 г.).
• Популяризиране на града като „Приветлива община за възрастните хора“ в „Европейско списание за възрастни хора“ и други медийни носители (уеб-портали, www, facebook, поща).
• Целогодишно добавяне на нови компании, приемащи „Европейско списание за възрастни хора“ в България и редица страни в Европа.
• Информиране за национални кампании, наред с други от областта на информираността на потребителите, начина на живот, здравето и активирането.
599 EUR (нето)
Допълнителни поръчки
• Допълнителна поръчка на „Европейска карта за възрастни хора“ (с името на града) с архивиране на документи с лични данни на участниците в Програмата съгласно „GDPR” (пакет 500 бр.) – 400 EUR.
• Допълнителна поръчка на една статия, популяризираща града (1 страница A4) в „Европейско списание за възрастни хора“ – 400 EUR.
• Допълнителна поръчка на 50 броя „Европейско списание за възрастни хора“ (2 издания през 2021 г.) – 100 EUR.