Станете НПО партньор

Съдържание:
Какво представлява “Европейска карта за възрастни хора”?
Защо са поканени неправителствени организации (НПО)?
Какви са ползите за НПО?
Каква е ролята на партньора?
Как можем да си сътрудничим?
Има ли такса?

Какво представлява “Европейска карта за възрастни хора”?

Програмата „Европейска карта за възрастни хора“ е програма за намаления за възрастните хора в Европа. Целта на програмата е социално активиране и обучение на хора на възраст 60+ в основни правила за финансиране на домакинствата, сигурност, нови медии, здравеопазване и др. Идеята за тази кампания се ражда в Полша, където вече над 2000 фирми и юридически лица предлагат отстъпки на възрастни хора, като ги подкрепят в управлението на домакинския бюджет и правят достъпни за тях повече продукти, услуги и дейности. Над 350 000 възрастни в момента са притежатели на „Европейска карта за възрастни хора“. Една от водещите инициативи в рамките на програмата е кампанията „Приветлива община за възрастните хора“, която кани местните самоуправи към съвместно участие в подкрепа на местната общност.

В рамките на два проекта ERASMUS+ програмата „Европейска карта за възрастни хора“ се разшири в европейските страни и сега присъства в Турция, България, Словения и Италия (Сардиния). Програмата се осъществява и през 2017-2019 г. в Германия, Литва, Румъния.

Защо са поканени неправителствени организации (НПО)?

Каним неправителствени организации, които подкрепят възрастните хора, да си сътрудничат и да популяризират „Европейска карта за възрастни хора“ и списанието и уеб портала „Европейски глас на възрастните хора“ сред целевата група. Една от нашите цели е разширяването на нашите инициативи сред възрастните хора във всички партньорски страни за активиране и интегриране на общността на възрастните хора, оформяне на гражданството и осведомеността, както и противодействие на социалното изключване. 

Какви са ползите за НПО?

Обичаме гражданските медии и осъществяваме основно социалните кампании, затова можем да предложим:

 • Наръчник за НПО за разработване и провеждане на социални кампании, изготвен по проект SASME+.
 • Готова за употреба програма за обучение за възрастни, оформяща техните журналистически умения и ги подготвя за съвместно създаване на нашите граждански медии („Европейски глас на възрастните хора“ списание и уеб-портал)
 • Готова за употреба програма за обучение за възрастни, която да ги подготви за ролята на промоутъри на „Европейска карта за възрастни хора“ и по този начин да насърчи тяхното социално активиране.
 • Популяризиране и разпространение на събитията на НПО чрез поемане на медиен патронаж и описване в продуцираните медии.
 • Партньорство в кампанията „Европейска карта за възрастни хора“ и списание „Европейски глас на възрастните хора“(както на хартия, така и онлайн)
 • Публикуване на информация за различни събития и акции за възрастни, организирани от партньорската НПО в списание „Европейски глас на възрастните хора“(издания на проекта SASME+).

Освен това сътрудничеството носи странични ползи за местното общество

 • Имиджът на общината, участваща в кампанията „Приветлива община за възрастните хора“ сред другите самоуправления и в рамките на местната общност – Сертификат и етикет на общината
 • Активизиране на местни възрастни хора и предприятия – стимулиране на местната икономика
 • Насърчаване и разпространение на дейности по ръководната политика на общината в списание „Европейски глас на възрастните хора“ или уеб-портал
 • Повишен интерес на местните предприемачи към сребърната икономика и нуждата от грижи за възрастните хора

Каква е ролята на партньора?

Всяка НПО, която се интересува от насърчаване на активния живот на възрастните хора, е поканена да се присъедини към нашата кампания и да подкрепи нейното развитие и разширяване чрез:

 • Организиране на обучение за възрастни хора на базата на програмите за обучение, разработени в рамките на проекта SASME+
 • Информиране или разпространение на „Европейска карта за възрастни хора“ сред целевата група
 • Разпространение на списание Европейски глас на възрастните хора“ и покана за четене или съвместно създаване на уеб-портала Европейски глас на възрастните хора“.
 • Поканете списание „Европейски глас на възрастните хора“ или уеб-портала “Европейски глас на възрастните хора” да бъде медиен патрон на събитията и действията на НПО
 • Помогнете за разширяване с кампанията „Европейска карта за възрастни хора“ чрез добавяне на нови компании към програмата в страната.

Как можем да си сътрудничим?

Всяка неправителствена организация, която се интересува от активизиране на възрастни хора в местната общност, може да бъде партньор на кампанията „Европейска карта за възрастни хора“.

За да участва в програмата и да стане НПО партньор на програмата „Европейска карта за възрастни хора“, всяко НПО трябва да приеме клаузите на конкретното споразумение, което определя ролите на двамата партньори – организатор на национално ниво и НПО като партньорска организация. За повече информация относно условията за сътрудничество, моля, свържете се с координиращата организация в страната партньор.

Има ли такса?

Европейската програма за „Европейска карта за възрастни хора“ се пилотира през 2021 г. в Турция, Словения, България и Италия (Сардиния) в рамките на проекта SASME+, изпълняван по програма ERASMUS+.

До края на 2021 г. НПО могат да участват безплатно в програмата.

Обучителните материали и наръчници са достъпни безплатно за всяка заинтересована НПО.

Всички съпътстващи материали ще бъдат предоставени от организаторите на кампанията в страните партньори.

(има ограничение на участващите организации в рамките на пилотния етап)