Categories
Хобита, спорт и развлечение

Според учените, популацията на врабчета е намаляла на половина

By SCAS Administrator

Около 50% от популацията на домашното врабче в Европа е изчезнала в последните 40 години, сочи ново проучване. В Европа днес бройката им е с 247 млн. по-малко в сравнение с тази от преди 40 година. Една на всеки 6 птици от Европа е изчезнала в последните четири десетилетия, пример за това са жълта стърчиопашка, скорец и чучулига.

За жалост най-тежка е ситуацията при домашните врабчета, които са намалели наполовина. Основна причина за това са променящите се аграрни практики и популярното използване на химикали пестициди. В градовете и развитите райони също се забелязва спад. Предположенията на експертите са, че домашните врабчета се борят с недостиг на храна, болести и мръсен въздух.

Изследването отчита нарастване на някои видове като голямо черноглаво коприварче, елов певец, кос, орехче и щиглец (у нас е популярен още като кадънка), червеногръдка, гривяк и син синигер.

В България популацията на домашното врабче е стабилна.