Списание „Гласът на възрастните хора“

Съдържание:
За списанието „Европейски глас на възрастните хора“
Прочетете списанията

За списанието „Европейски глас на възрастните хора“

Списанието „Европейски глас на възрастните хора“ е създадено от възрастни хора за възрастни хора. Съдържанието на списанието отразява нуждите на възрастните хора и насърчава активния социален живот на възрастните хора в Европа.

Идеята за списанието „Европейски глас на възрастните хора“ се зароди през 2016 г. в Полша, където в партньорство на 4 страни от ЕС: Полша, Румъния, Литва, Германия стартира проекта ERASMUS+, наречен SASME, за създаване на граждански медии за възрастни, където те могат да споделят и обменят информация за своите страни, общи проблеми, култура и интереси.

Проектът SASME+ се основава на добрата практика, създадена в предишния проект и този път каним всички възрастни да разгледат и да допринесат за списанието или в уеб-портала „Европейски глас на възрастните хора“, който е онлайн аналог на списанието.

Тук ще намерите предишни издание на списание „Европейски глас на възрастните хора“, публикувано през годините 2018-2019, но също и списания, разработени по време на проекта SASME+.

В цветното списание представяме различни подходи за това как да останете активни от различни части на Европа. Тук ще намерите интервюта с активни възрастни хора, статии за въпроси, свързани със сигурността, здраве, туризъм, хобита, но също така и четири кампании, ангажиращи европейски възрастни хора, за да представят своите страсти. Стилни възрастни хора, Старши градинар, Любов след 60-те, Домашен любимец – лек за самотата са вид конкурси, в които всеки възрастен може да участва. В списанието представяме най-ценните снимки или статии, изпратени от възрастните, представящи техния моден стил, градини, домашни любимци или любовни истории.

Списанието „Европейски глас на възрастните хора“е за онези възрастни, които искат да разширят познанията си за основите на гражданските медии, принципите на журналистиката, работа в редакцията, популяризиране и PR на списанието за пресата, доброволна работа в социалната кампания „Европейска картазавъзрастнихора“ и списание „Европейски глас на възрастните хора“, и др.

Възрастните, които се интересуват от сътрудничество, са поканени да се свържат с проектни офиси на национално ниво. Контакти

Прочетете списанията:

Европейски глас на възрастните хора, издание 1 – България

Европейски глас на възрастните хора, издание 2 – България