Европейска карта за възрастни хора

Европейска карта за възрастни хора“ е оригиналната програма на полската асоциация MANKO, създадена през 2013 г. в Полша и сега се разработва в Полша, Турция, България, Словения и Италия (Сардиния) по проект SASME+ (съфинансиран от европейския проект по програма ERASMUS+).

„Европейска карта за възрастни хора“ дава право на притежателя си достъп до отстъпки за различни бизнеси и услуги от партньори на програмата „Европейска карта за възрастни хора“.

„Европейска карта за възрастни хора“ е валидна във вашата страна и в други страни партньори (Полша, Турция, България, Словения, Италия-Сардиния), на всички места, участващи в кампанията „Европейска карта за възрастни хора“, като например кина, СПА курорти, туристически агенции, кафенета, здравеопазване центрове и др.

В момента над 2500 бизнеси в Европа приемат картата и предлагат намаления. Повечето от тях се намират в Полша, но програмата се развива и списъкът на ангажираните лица непрекъснато се актуализира